تیوب مسی

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

ارائه قالب ها و صفحات مسی بر اساس نقشه

سایز قالب ها :

size

 

ویژگی :

 

material